Firmamız bilişim alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir.

Bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultudadır.

Firmamız yönetimi; değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin çalışan istihdamını sağlamakta, sektör içerisinde rakipleri ile rekabeti sürdürecek finansmanı sağlamakta ve yeterli donanım ile altyapıyı bulundurmaktadır.

İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi ana faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve çalışanlarımızın bilgilerine güvenli erişim sağlanmaktadır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanmaktadır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm çalışan ve üçüncü tarafların “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanmaktadır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, çalışanlarımızın ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda; uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.


Genel Müdür

call-to-action-image

4M Dijital Dönüşüm ve Danışmanlık
0 312 486 02 21

Teknoloji Sağlayan Çözümlerle Verimliliğinize Fark Katın